Bilansowanie terenów budowlanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

69,00  brutto (56,10  netto)

Prelegent: Radosław Jończak

Wydarzenie: IV Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Data 19 marca 2021 r.

Czas trwania: 55 min.

Okres dostępu do nagrania: Bezterminowo

O prelegencie:

Radosław Jończak – SoftGIS, kieruje pracami zespołu sporządzającego gminne dokumenty planistyczne.

Edukacja i działalność dydaktyczna:

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, na kierunku Gospodarka Przestrzenna, ukończonego z wynikiem celującym w 2002 r.  Za pracę magisterską „Modal Split we Wrocławiu. Element Kompleksowego modelu transportowego” otrzymał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W roku 2003 ukończył z oceną celującą studia podyplomowe z Wyceny Nieruchomości. Od 2003 do teraz wykładowca z przedmiotu gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkole Bankowej  w Opolu. Autor wystąpień oraz publikacji z zakresu szeroko rozumianej urbanistyki i dziedzin pokrewnych.

Działalność w organizacjach:

Członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów (Nr Z-417) do czasu funkcjonowania Izby Urbanistów. Po deregulacji zawodu urbanisty współzałożyciel , a obecnie Wiceprezes ds. Finansowych Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Urbanistycznej w Długołęce. Współautor opinii do projektów ustaw, przygotowanych przez Stowarzyszanie Urbanistów ZOIU.

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Członek zespołu doradczego ds. reformy systemu planowania przestrzennego przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii.

Praca zawodowa:

W latach 2001 – 2007 zatrudniony w Biurze Rozwoju Wrocławia, gdzie brał udział w pracach planistycznych, jak również tworzeniu systemu informacji przestrzennej dla miasta Wrocławia, oraz modelowaniach komunikacyjnych.  Od 2002 do teraz prowadzi działalność, polegającą na przygotowywaniu projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (około 100 uchwalonych dokumentów), projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (ponad 350 planów miejscowych), analiz przestrzennych, analiz aktualności dokumentów planistycznych, ekspertyz i opinii. W swoim biurze, które współpracowało z blisko 200 samorządami w całej Polsce, kieruje pracami zespołu sporządzającego gminne dokumenty planistyczne.

Opis:

Wystąpienia wygłoszone zostały podczas IV Polskiego Kongresu Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego (18-19  marca 2021 r.).

Konferencja poświęcona była omówieniu najważniejszych zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, prawem i urbanistyką.

Organizatorem wydarzenia było pismo „Prawo budowlane” (kwartalnik-pb.pl) oraz (Wydawnictwo Must Read Media (www.mustreadmedia.pl).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Bilansowanie terenów budowlanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Może spodoba się również…