Promocja!

II Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – całość wydarzenia (3 dni)

(1 opinia klienta)

brutto (649,59  netto)

Wydarzenie II Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego - całość (3 dni)

Czas trwania: 13h 36 min

Data: 15-17 kwietnia 2020 r.

Prelegenci: Michał Leszczyński, Konrad Młynkiewicz, Dorota Szlenk, Katarzyna Zanatowicz, Agnieszka Jędrzejewska, Grzegorz Chojnacki, Rajmund Ryś, Wojciech Wagner, Grzegorz Janyga, Karol Kwiatek, Anna Uszkur, Anna Polak, Agnieszka Jędrzejewska, Błażej Korczak, Krzysztof Kwaśniewicz, Krzysztof Kwaśniewicz

Okres dostępu do wydarzenia: Bezterminowo

 • Specustawa mieszkaniowa – praktyka, problemy i najnowsze orzecznictwo

  Temporarily unavailable

 • Pierwsza inwestycja mieszkaniowa według specustawy mieszkaniowej w Warszawie – case study

  Temporarily unavailable

 • Największe wady i problemy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Temporarily unavailable

 • Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym

  Temporarily unavailable

 • Decyzje o warunkach zabudowy – najczęstsze błędy inwestorów i organów wydających decyzje WZ

  Temporarily unavailable

 • „Interes publiczny” w planowaniu przestrzennym

  Temporarily unavailable

 • Władztwo i aktywność gmin w zagospodarowaniu przestrzennym – próba oceny oraz propozycja działań

  Temporarily unavailable

 • Uchwała krajobrazowa Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy – case study

  Temporarily unavailable

 • Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w procesie sporządzania krakowskiego projektu tzw. uchwały krajobrazowej

  Temporarily unavailable

 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym

  Temporarily unavailable

 • Konsekwencje stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  Temporarily unavailable

 • Granice władztwa planistycznego w orzecznictwie i decyzjach nadzorczych

  Temporarily unavailable

 • Lokalizacja liniowych inwestycji celu publicznego w praktyce

  Temporarily unavailable

 • Porozumienia gminy z inwestorami prywatnymi dotyczące uchwalania planu miejscowego

  Temporarily unavailable

 • Zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Temporarily unavailable

This product is currently unavailable.

Opis:

Wystąpienia wygłoszone zostały podczas II Polskiego Kongresu Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w Warszawie (15-17 kwietnia 2020 r.).

Konferencja poświęcona była omówieniu najważniejszych zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, prawem i urbanistyką.

Organizatorem wydarzenia było pismo „Prawo budowlane” (kwartalnik-pb.pl) oraz (Wydawnictwo Must Read Media (www.mustreadmedia.pl).

Program:

Dzień 1

 1. Specustawa mieszkaniowa – praktyka, problemy i najnowsze orzecznictwo – Michał Leszczyński (42 min)
 2. Pierwsza inwestycja mieszkaniowa według specustawy mieszkaniowej w Warszawie – case study – Konrad Młynkiewicz (60 min)
 3. Największe wady i problemy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Dorota Szlenk (1h 10 min).
 4. Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym – Katarzyna Zanatowicz (37 min)
 5. Decyzje o warunkach zabudowy – najczęstsze błędy inwestorów i organów wydających decyzje WZ – Agnieszka Jędrzejewska (60 min)

Dzień 2

 1. Interes publiczny w planowaniu przestrzennym – Grzegorz Chojnacki (41 min)
 2. Władztwo i aktywność gmin w zagospodarowaniu przestrzennym – próba oceny oraz propozycja działań – Rajmund Ryś (48 min)
 3. Uchwała krajobrazowa Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy – case study – Wojciech Wagner (58 min)
 4. Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w procesie sporządzania krakowskiego projektu tzw. uchwały krajobrazowej – Grzegorz Janyga, Karol Kwiatek (33 min)
 5. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym – Anna Uszkur (50 min)
 6. Konsekwencje stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Anna Polak (50 min)

Dzień 3

 1. Granice władztwa planistycznego w orzecznictwie i decyzjach nadzorczych – Agnieszka Jędrzejewska (60 min)
 2. Lokalizacja liniowych inwestycji celu publicznego w praktyce – Błażej Korczak (1h 13 min)
 3. Porozumienia gminy z inwestorami prywatnymi dotyczące uchwalania planu miejscowego – Krzysztof Kwaśniewicz (57 min)
 4. Zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Krzysztof Kwaśniewicz (60 min)

1 opinia dla II Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – całość wydarzenia (3 dni)

 1. Witold Jarzyński

  Pierwsza edycja kongresu była dużym sukcesem, ale druga, mimo epidemii i konieczności przeniesienia wydarzenia do Internetu, była jeszcze lepsza! Cieszy, że tak dużo osób jest zainteresowanych tym tematem a redakcja Prawa Budowlanego zaprasza z roku na rok coraz lepszych prelegentów.

Dodaj opinię

Może spodoba się również…