Promocja!

III Polski Kongres Prawa Budowlanego- całość wydarzenia (3 dni)

brutto (649,59  netto)

Wydarzenie: III Polski Kongres Prawa Budowlanego- całość wydarzenia (3 dni)

Czas trwania: 16h

Data: 20-22 maja 2020 r.

Prelegenci: Dominik Sypniewski, Tatiana Tymosiewicz, Barbara Pancer, Konrad Młynkiewicz, Paweł Białobok, Michał Cwajna, Paweł Jadczak, Krzysztof Kwaśniewicz, Wojciech Wąsowicz, Piotr Nowak, Hubert Nowak (Prezes UZP), Martyna Wójcik, Łukasz Goniak, Piotr Kaliński, Magdalena Szmalec, Piotr Mazuro, Sebastian Pietrzyk, Dariusz Koba

Okres dostępu do wydarzenia: Bezterminowo

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Temporarily unavailable

Prawa strony postępowania w procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę

Temporarily unavailable

Kwestie środowiskowe w procesie budowlanym

Temporarily unavailable

Budowa, rozbudowa, przebudowa a remont w praktyce i orzecznictwie sądów administracyjnych

Temporarily unavailable

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Temporarily unavailable

Nowelizacja KPC a sytuacja inwestora i wykonawcy – o czym muszą pamiętać strony na potrzeby przyszłego sporu sądowego?

Temporarily unavailable

Odpowiedzialność projektanta za wady projektowe

Temporarily unavailable

Praktyka stosowania kar umownych w kontraktach budowlanych

Temporarily unavailable

Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane

Temporarily unavailable

Waloryzacja kontraktów budowlanych

Temporarily unavailable

Wybrane zagadnienia i główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych

Temporarily unavailable

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Konsorcjum wykonawców według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Ugoda między zamawiającym a wykonawcą i pozasądowe rozwiązywanie sporów

Temporarily unavailable

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

This product is currently unavailable.

Opis:

Wystąpienia wygłoszone zostało podczas III Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego w Warszawie (20-22 maja 2020 r.).

Konferencja poświęcona była omówieniu najważniejszych zagadnień związanych prawem budowlanym, kontraktami budowlanymi oraz zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w Polsce.

Organizatorem wydarzenia było pismo „Prawo budowlane” (kwartalnik-pb.pl) oraz (Wydawnictwo Must Read Media (www.mustreadmedia.pl).

Program:

Dzień 1

 1. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – Dominik Sypniewski (45 min)
 2. Prawa strony postępowania w procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę – Tatiana Tymosiewicz (57 min)
 3. Kwestie środowiskowe w procesie budowlanym – Barbara Pancer (1h 22min)
 4. Budowa, rozbudowa, przebudowa a remont w praktyce i orzecznictwie sądów administracyjnych – Konrad Młynkiewicz (44 min)
 5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – Michał Cwajna (49 min)

Dzień 2

 1. Nowelizacja KPC a sytuacja inwestora i wykonawcy – o czym muszą pamiętać strony na potrzeby przyszłego sporu sądowego? – Paweł Jadczak (53 min)
 2. Odpowiedzialność projektanta za wady projektowe – Krzysztof Kwaśniewicz (1h 17 min)
 3. Praktyka stosowania kar umownych w kontraktach budowlanych – Krzysztof Kwaśniewicz (1h 26 min)
 4. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane Wojciech Wąsowicz (31 min)
 5. Waloryzacja kontraktów budowlanych – Piotr Nowak (49 min)

Dzień 3

 1. Wybrane zagadnienia i główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych – Hubert Nowak (58 min)
 2. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp Martyna Wójcik (47 min)
 3. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych według nowej ustawy Pzp – Łukasz Goniak (38 min)
 4. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – Piotr Kaliński, Magdalena Szmalec (43 min)
 5. Konsorcjum wykonawców według nowej ustawy Pzp – Piotr Mazuro (26 min)
 6. Ugoda między zamawiającym a wykonawcą i pozasądowe rozwiązywanie sporów – Sebastian Pietrzyk (33 min)
 7. Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp – Dariusz Koba (1h 20 min)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „III Polski Kongres Prawa Budowlanego- całość wydarzenia (3 dni)”

Może spodoba się również…