Promocja!

IV Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych- całość wydarzenia (3 dni)

brutto (649,59  netto)

Wydarzenie: IV Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych- całość wydarzenia (3 dni)

Czas trwania: 11h 30min.

Data: 20-22 maja 2020 r.

Prelegenci: Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), Tomasz Zalewski, Andrzej Łukaszewicz, Agnieszka Zaborowska, Dariusz Koba, Piotr Kaliński, Piotr Mazuro, Piotr Nowak, Martyna Wójcik, Kamila Mizeracka, Dariusz Ćwik

Okres dostępu do wydarzenia: Bezterminowo

Wybrane zagadnienia i główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych

Temporarily unavailable

Warunki udziału w postępowaniu według nowej ustawy Pzp i udostępnianie zasobów podmiotów trzecich

Temporarily unavailable

Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Elektronizacja zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Podwykonawstwo według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Tryb podstawowy – nowe zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych

Temporarily unavailable

Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp

Temporarily unavailable

Składanie ofert według nowej ustawy Pzp – warszat

Temporarily unavailable

Ugoda i pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego

Temporarily unavailable

This product is currently unavailable.

Opis:

Wystąpienia wygłoszone zostały podczas IV Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych w Warszawie (20-22 maja 2020 r.).

Konferencja poświęcona była omówieniu najważniejszych zagadnień wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z perspektywy wykonawców.

Organizatorem wydarzenia było pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” (www.zamawiajacy.pl) oraz Wydawnictwo Must Read Media (www.mustreadmedia.pl)

Program:

Dzień 1

 1. Wybrane zagadnienia i główne kierunki zmian w nowym Prawie zamówień publicznych- Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych) (58 min.)
 2. Warunki udziału w postępowaniu według nowej ustawy Pzp i udostępnianie zasobów podmiotów trzecich– Tomasz Zalewski (55 min.)
 3. Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp– Andrzej Łukaszewicz (1h 11 min.)
 4. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp– Agnieszka Zaborowska (1h 06 min.)
 5. Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp– Dariusz Koba (1h 20 min.)

 

Dzień 2

 1. Elektronizacja zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp– Piotr Kaliński, Magdalena Szmalec (43 min.)
 2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania według nowej ustawy Pzp– Tomasz Zalewski (44 min.)
 3. Podwykonawstwo według nowej ustawy Pzp– Piotr Mazuro (49 min.)
 4. Tryb podstawowy – nowe zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych– Piotr Nowak (48 min.)

Dzień 3

 1. Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp– Martyna Wójcik (48 min.)
 2. Składanie ofert według nowej ustawy Pzp – warszat– Kamila Mizeracka (53 min.)
 3. Ugoda i pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego– Dariusz Ćwik (44 min.)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „IV Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych- całość wydarzenia (3 dni)”

Może spodoba się również…