Konsorcjum wykonawców według nowej ustawy Pzp

39,00  brutto (31,71  netto)

Prelegent: Piotr Mazuro

Wydarzenie: III Polski Kongres Prawa Budowlanego

Czas trwania: 26 min.

Data: 20-22 maja 2020 r.

Okres dostępu do nagrania: Bezterminowo

O prelegencie:

Piotr Mazuro – Adwokat, Partner w kancelarii MCM LEGAL. Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych.

Pochodzenie rodzinne sprawia, że z pasją służy radą w zakresie szeroko rozumianego prawa rolnego. Ma bogate doświadczenie w pracy z Instytucjami wdrażającymi PROW 2014-2020, agencjami rządowymi, samorządami rolniczymi oraz rolnikami. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym, jednak wybrał zawód adwokata. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Kierownik Referatu Skarg ORA. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Opis:

Wystąpienie wygłoszone zostało podczas III Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego w Warszawie (20-22 maja 2020 r.).

Konferencja poświęcona była omówieniu najważniejszych zagadnień związanych prawem budowlanym, kontraktami budowlanymi oraz zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w Polsce.

Organizatorem wydarzenia było pismo „Prawo budowlane” (kwartalnik-pb.pl) oraz (Wydawnictwo Must Read Media (www.mustreadmedia.pl).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Konsorcjum wykonawców według nowej ustawy Pzp”

Może spodoba się również…