Szkolenie „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z perspektywy zamawiających”

(1 opinia klienta)

299,00  brutto (243,09  netto)

Trener: Andrzej Łukaszewicz

Czas trwania: 5,5h

Data: 1 maja 2020 r.

Okres dostępu do nagrania: Bezterminowo

O trenerze:

Andrzej Łukaszewicz – Ekspert pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP). 

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Od 1998 r. zajmuje się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządowych. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Rocznie przeprowadza blisko 60 szkoleń o tematyce prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. 

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Prelegent na konferencjach branżowych.

Autor książki Zamówienia publiczne w sektorze medycznym – Praktyczny poradnik.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie

 • zakres stosowania ustawy
 • systematyka podmiotów zamawiających
 • słowniczek i podstawowe pojęcia
 • wyłączenia stosowania ustawy Pzp

2. Zamówienia bagatelne

 • zdefiniowanie pojęcia
 • sprawozdanie roczne w zakresie zamówień bagatelnych
 • ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym, jego zmiana

3. Zasady udzielania zamówień publicznych :

 • plan postępowań
 • zasady udzielania zamówień publicznych
 • zamówienia mieszane

4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • wstępne konsultacje rynkowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • szacowanie wartości zamówienia
 • komisja przetargowa
 • kryteria kwalifikacji
 • wadium
 • oferty częściowe
 • oferty wariantowe
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • wykonawcy występujący wspólnie
 • komunikacja w postępowaniu
 • wykluczenie wykonawcy uczestniczącego w przygotowaniu postępowania
 • zamówienia zastrzeżone

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 • analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
 • tryby dla zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych
 • przetarg nieograniczony (ogłoszenie, Specyfikacja Warunków Zamówienia, składanie ofert, otwarcie ofert, ocena ofert),
 • wybór najkorzystniejszej oferty  i zakończenie postępowania (przesłanki odrzucenia ofert, przesłanki unieważnienia postępowania).
 • zamówienie z wolnej ręki
 • licytacja elektroniczna
 • dokumentowanie postępowania

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

 • zakres stosowania przepisów Pzp dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych
 • tryby udzielania zamówień
 • typy ogłoszeń
 • tryb podstawowy (ogłoszenie, Specyfikacja Warunków Zamówienie, forma oferty, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe , wybór oferty najkorzystniejszej).

7. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

8. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie

 • warunki podstawowe umowy o zamówienie publiczne
 • prawo opcji
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • zmiana treści umowy o zamówienie publiczne
 • umowa o podwykonawstwo

9. Środki ochrony prawnej

 • odwołanie
 • skarga
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów

1 opinia dla Szkolenie „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z perspektywy zamawiających”

 1. Witold Jarzyński

  Każdy kto widział Andrzeja na żywo wie, że to świetny trener, praktyk i specjalista zamówień publicznych. W szkoleniu video przekazuje niemniej ciekawych treści na temat nowej ustawy Pzp. Polecam!

Dodaj opinię

Może spodoba się również…